ศาสตราจารย์ ดร.วารี นาสกุล

ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

 

การศึกษา

  • น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Docteur en Droit, Universite de Paris, France