เจ้าหน้าที่

นางสาวสาธกา เพ็ญจันทร์

นางสาวสาธกา เพ็ญจันทร์
เลขานุการคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์


นางสาวสุรีรัตน์ เจตน์ตะพุก

นางสาวสุรีรัตน์ เจตน์ตะพุก
เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์


นางกานต์พิชชา  ศรีเจริญ

นางกานต์พิชชา ศรีเจริญ
เลขานุการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)


นางสาวจิรากร อ่ำจันทร์

นางสาวจิรากร อ่ำจันทร์
เจ้าหน้าที่หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์


นายจีระนันท์ ทองเสน่ห์

นายจีระนันท์ ทองเสน่ห์
เจ้าหน้าที่หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์


นางสาวศศิพัชร  ด้วงอ่อน

นางสาวศศิพัชร ด้วงอ่อน
เจ้าหน้าที่หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตบัณฑิตช่วยงานบัณฑิตช่วยงาน