ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล" โดยคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์