หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมในงานเสวนาวิชาการ เรื่อง "โทษประหารชีวิตแก้ปัญหาสังคมไทยหรือไม่" ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.