ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับเชิญไปปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ผู้หญิงกับยาเสพติดและการคุมขัง" ที่ โรงแรมไมด้า งามวงค์วาน ในงานของ IDPC (International Drug Policy Consortium) ร่วมกับมูลนิธิ O-Zone และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ภายใต้โครงการ Woman Incarceration and Drug Policy in Southeast Asia กับประเทศอินโดนิเซียและฟิลิปปิน  28 มิถุนายน 2561