เมื่อศาลเดินเข้าเรือนจำ...มิติใหม่ยุติธรรมไทย

"ทีมล่าความจริง" ลงพื้นที่เรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น และเรือนจำอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ พร้อมกับคณะผู้พิพากษากว่า 30 ท่าน ตามโครงการ "ส่งเสริมพลังอำนาจผู้ตัดสินกับผู้ถูกตัดสินในกระบวนการยุติธรรมเพื่อสังคมสุขภาวะ" ตามโครงการกำลังใจ ของสำนักกิจการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.

http://www.nationtv.tv/main/program/378617560/