กำหนดการณ์

10.00 น.  พิธีทำบุญ

11.30 น.  พิธีรดน้ำขอพรคณาจารย์

12.30 น.  ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน