คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้จัดโครงการอบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้น รุ่นที่1

         

คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนครู อาจารย์และผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงอบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้น รุ่นที่1 พบกับการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิหัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและทางอาญาและระบบกฎหมายไทย” โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ ภัทดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และการบรรยาย หัวข้อ “อยู่อย่างไรห่างไกลคุก : ละเมิดลิขสิทธ์ผลงานทางวิชาการ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และการบรรยาย หัวข้อ “การบรรยายและฝึกปฎิบัติเรื่อง"ไปศาลอย่างไรไม่ให้เคลียด" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และการบรรยาย หัวข้อ “กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้เฟสบุ๊คอย่างไรไม่ให้ติดคุก"  โดย อาจารย์จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

          ครู อาจารย์และผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาหรือผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-954-7300 ต่อ 713,641,712,308

ดาวน์โหลดใบสมัคร : คลิ๊กที่นี่