คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง "สอบสวนคดีอาญา : ใครได้ใครเสีย"

          คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง "สอบสวนคดีอาญา : ใครได้ใครเสีย" บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์, ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม, พลตำรวจเอกวิสิษฐ เดชกุญชร อดีตรองอธิบดีกรมตำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ชั้น 7 อาคารศูนย์เรียนรู้และห้องสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์