คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

        คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอแสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่น คุณพจนา มาโนช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "DPU STAR" ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์