คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมในงานเสวนาวิชาการ เรื่อง "แค่กด like เฟสบุค จะติดคุกได้ไหม"

          คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง "แค่กด like เฟสบุค จะติดคุกได้ไหม" ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง 7201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์