คณะนิติศาสตร์ได้จัดงาน  วันกีฬาคณะ ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560