คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ ได้จัดบรรยายกฎหมาย ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560