การติดต่อ

  • กองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (อาคาร 6 ชั้น 6)
  • ที่อยู่ : เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพ 10210
  • โทรศัพท์ : 0 2954-7300 ต่อ 753 
  • โทรสาร : 02-954-9518
  • Email : [email protected]

วันและเวลาทำการปกติ

  • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

วันปิดทำการ

  • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์