การติดต่อ

  • กองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ (อาคาร 6 ชั้น 6)
  • ที่อยู่ : เลขที่ 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพ 10210
  • โทรศัพท์ : 0 2954-7300 ต่อ 271 หรือ 095-1617-919
  • โทรสาร : 02-954-9518
  • Email : [email protected]

วันและเวลาทำการปกติ

  • วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 8.30น. - 16.30น
  • วันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น.

วันปิดทำการ

  • วันอาทิตย์-วันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์