กำหนดการตารางสอน Independent Study ภาคเรียนที่ 1/2562 คณะนิติศาตร์ปรีดีพนมยงค์

Download

ใบสมัครโครงการหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2

Download

ตารางเรียนโครงการอบรมความรู้กฏหมายเพื่อเตรียมการสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ครั้งที่ 1

Download


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชนกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ครั้งที่ 7

ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มเสนอเค้าโครงภาคนิพนธ์

ดาวน์โหลดที่นี่


แบบฟอร์มรายงานการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 

ดาวน์โหลด


 

แบบฟอร์มประวัติและผลงานเทียบรายวิชาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต คลิกที่นี่

บัญชีวารสารที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

บัญชีวารสารกลุ่มที่ 1 Update วันที่ 10 พ.ค. 2559

บัญชีวารสารกลุ่มที่ 2 Update วันที่ 10 พ.ค.2559

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ เริ่ม ปี 2555 คลิกที่นี่

ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก คลิกที่นี่


แบบฟอร์มขออนุมัติหัวข้อภาคนิพนธ์ (Capstone Project) คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

แบบฟอร์มขออนุมัติหัวข้อภาคนิพนธ์

หน้าปก Capstone

หน้าปก Capstone Eng

คำแนะนำในการจัดทำภาคนิพนธ์

ตัวอย่างสารบัญ Capstone


ประกาศคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ที่ 0405/09003 เรื่อง หลักเกณฑ์การปัจฉิมนิเทศเพื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักเกณฑ์การปัจฉิมนิเทศเพื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต


เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมกฎหมายและกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลสำหรับครู อาจารย์ และผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1

เรื่อง “อยู่อย่างไรห่างไกลคุก : ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานทางวิชาการ”