รองศาสตราจารย์ปิยะนุช โปตะวณิช

อาจารย์อาวุโสคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

 

การศึกษา

  • Diploma, International Law and International Organization, International Insitute of Social Studies, Netherlands
  • น.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • LL.M., Temple University, USA
  • Certificate of Attendance, Temple University, USA
  • น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์