นายเจตริน คงกิจกมล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

 

การศึกษา

  • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ปีการศึกษา 2559