คณะนิติศาสตร์ปรีดีพยมยงค์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วีดีโอ
ภาพกิจกรรม