คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ ได้จัดบรรยายกฎหมาย ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560