คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ ได้จัดบรรยายกฎหมาย ณ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560