คณะนิติศาสตร์ปรีดีพยมยงค์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2


ดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัคร

วีดีโอ
ภาพกิจกรรม